KARİYER GELİŞİM VE MEZUNLAR OFİSİ

MENTOR PROGRAMI

Programın amacı;

İstanbul Kent Üniversitesi’ne yeni gelen lisans ve ön lisans öğrencilerinin üniversite hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi (KAGEM) bünyesinde yürütülen bir programdır.

Bu program ile; yeni gelen öğrenciler, bölümü/programı tanımaktan, hedeflerin belirlenmesine, sosyal, kültürel, akademik ve mesleki anlamda donanım kazanmaktan, rehberlik hizmetlerine kadar, pek çok konuda gönüllü üst sınıf öğrencilerin danışmanlığıyla KENT’li ailesine hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır.

Mentor (Rehber Öğrenci)

Mentor, liderlik potansiyeline sahip, İstanbul Kent Üniversitesi’nin İdari ve Akademik birimlerini tanıyan, üniversitede edindiği bilgi ve tecrübeyi, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere aktarmaya hevesli, Ön lisans programlarında 2. Sınıf, Lisans bölümlerinde 4. Sınıf öğrencileridir. Buna ek olarak, talep eden engelli öğrencilerimize Mentorluk desteği verilmektedir.

Mentor Özellikleri:

Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi tarafından seçilen Mentor öğrencilerden beklenen özellikler şunlardır:

 • Gruptaki yeni öğrencilerin bir tam yıl boyunca üniversite yaşamına alışmalarına destek olmak,
 • Derslerinde başarılı,
 • Disiplin cezası almamış,
 • Liderlik potansiyeline sahip,
 • İnsan ilişkileri kuvvetli,
 • Kriz yönetiminde başarılı,
 • Çözüm odaklı,
 • Pozitif ve enerjik,
 • Geri bildirim almaya ve vermeye açık,
 • Sorumluluk duygusuna sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • İyi bir dinleyici,
 • Ulaşılabilir,
 • Yaşadığı deneyimleri aktarmaya hevesli. 

Mentor Seçim ve Eğitim Süreci:

 • Mentor başvuru tarihleri, İstanbul Kent Üniversitesi web sayfasında Duyurular bölümünde ve Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.
 • Başvurular, web üzerinden online form doldurularak yapılacaktır.
 • Formlar son başvuru tarihine kadar yayınlanacaktır.
 • Başvuru formları KAGEM tarafından incelenerek asil ve yedek adaylar belirlenecektir.
 • Asil adaylar KAGEM’e mülakata davet edilecektir.
 • Mülakatı başarıyla geçen Mentor’lar, Duyurular bölümünde ve Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi sosyal medya hesaplarında açıklanacaktır.
 • Mentor’lar göreve başlamadan önce, KAGEM’in düzenleyeceği eğitimlere katılacaklardır (Üniversite hakkında idari ve akademik bilgilendirme toplantısına, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin düzenleyeceği eğitimlere vb. katılacaklardır).
 • Mentor Programının etkinliği ve Mentor’ların performansı her yıl Güz ve Bahar dönemi sonunda Mentee’lere uygulanacak anketle değerlendirilecektir.
 • Mentor’ların görev devamlılığı Mentee’lerin anket sonuçlarına göre belirlenecektir.
 • Mentee’ler de Mentor’ları tarafından uygulanacak anketle değerlendirilecektir.

Mentor Görev ve Sorumlulukları:

KAGEM liderliğinde yapılacak aylık toplantılara katılırlar ve aylık faaliyet raporlarını düzenli olarak KAGEM’e iletirler. Mentorlar, kendi gruplarındaki yeni öğrencilere üniversitenin akademik ve idari işleyişini anlatırlar ayrıca gruplarındaki tüm öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlarlar ve onlara yıl boyunca;

 • Mentor oryantasyonu ve yeni gelen öğrenci oryantasyonuna katılım,
 • Eşleşme öncesi gerekli eğitim faaliyetlerine katılım, 
 • Öğrencilerin istek ve beklentilerini dinlemek,
 • Yeni gelen ve destek almak isteyen öğrencilere okuduğu bölüm/programla ilgili deneyimini aktarmak (ders programı, ders kayıt sistemi, hocalar ve derslerle ilgili tavsiyelerde bulunmak),
 • Öğrenciye araştırmalarında, proje uygulamalarında ve kaynak arayışında destek olmak,
 • İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,
 • Gruplarındaki tüm öğrencilerin birbirleriyle tanışmalarını sağlamak,
 • Zamanı ve kaynakları verimli kullanmak,
 • Kütüphanede etkin araştırma yapmak,
 • Sosyal çevre edinmek, kampüs içi etkinlere ve kulüplere katılmak,
 • Mentee’lerinin etkin ders çalışma yöntemlerinin gelişmesini sağlamak,
 • Yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşantısına uyum sürecinde destek olmak,
 • Şehir dışından gelen Mentee’lerin İstanbul’a alışmalarına yardımcı olmak,
 • Mentor Programının etkinliklerini duyurmak ve Mentee’leri ile katılım sağlamak, gibi faaliyetleri gerçekleştirirler.

Mentorluk Programının Mentor’lara Faydası:

 • Liderlik yapma becerisi ve sorumluluk duygusunu geliştirmek,
 • İletişim becerilerini geliştirmek,
 • Ekip çalışması ve organizasyon becerilerini geliştirmek,
 • Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek,
 • İstanbul Kent Üniversitesine olan aidiyet duygusunu pekiştirmek ve aktif üniversite yaşamına katkıda bulunmak.

Mentee:

İstanbul Kent Üniversitesine 2020-2021 akademik yılında kayıt yaptırmış, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerdir. İsteğe bağlı olarak, talep eden engelli öğrencilerimize Mentorluk desteği verilmektedir.

Mentee Programına Katılım:

Mentorluk Programı hedeflenen Mentee gruplarına duyurulur. Program yeni gelen öğrencilere zorunlu tutulmaz. Desteğe ihtiyaç duyan ve etkinliklere katılmak isteyen Menteeler bağlı oldukları Mentorun etkinliklerine katılabilirler.

Mentee ile İletişim:

Mentor, KAGEM tarafından kendisine verilen Mentee listesindeki öğrencileri mail ve telefon ile arayarak kendini tanıtır ve ilk etkinliğe davet eder. Mentor kendi Mentee grubu için bir whatsapp grubu kurar, buradan etkinlik ve duyurularını paylaşır. Menteeler kendi Mentorlarına mail yoluyla ulaşabilir, yüz yüze veya telefonla soru sorabilir. Mentee dilediğinde Mentoruna danışabileceğini bilmelidir.

Engelli Öğrencilere Destek:

Engelli öğrencilerimiz, talepleri doğrultusunda istediği Mentorun grubuna dâhil olabilir. Engelli Öğrenci Birimi işbirliği ile öğrencilerin ihtiyaçları tespit edilerek üniversite içinde akademik ve sosyal yaşantısını kolaylaştırmaya yönelik destek sağlanır.

Mentee’nin Görev ve Sorumlulukları:

 • Planlanan toplantılara katılım veya iptal ile ilgili önceden haber vermek,
 • Telefonlara, mesajlara, e-postalara zamanında dönmek,
 • Mentor’u ile yapılan her görüşmede bir sonraki görüşmenin zamanını ayarlamak,
 • Adres, e-posta veya telefon gibi iletişim bilgilerinin değiştiğini bildirmek,
 • İlişkide karşılıklı olarak gizlilik, saygı, güven, anlayış, açıklık ve dürüstlük için çaba göstermek,

Mentorluk Programının Mentee’lere Faydası:

 • Üniversiteye uyum sürecini hızlandırmak,
 • Kişisel gelişimine destek olmak,
 • Sosyal ve mesleki bilgi birikimini artırmak,
 • Bireysel ve grup çalışma becerilerini geliştirmesi,
 • Üniversite içerisinde ilgili birimleri tanıması ve
 • Akademik ve sosyal faaliyetlerin içinde yer almasına olanak sağlamasıdır.

 

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi'nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun