KARİYER GELİŞİM VE MEZUNLAR OFİSİ

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

  • İşletmede mesleki eğitim, eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması esas olan, öğrencinin mesleki deneyim edinmesine ekstra katkı sağlayacak uygulamalı eğitimlerdir. 
  • İşletmede mesleki eğitim, öğretim planlarının son iki yarıyılında yer alacak şekilde düzenlenir. Öğrencilerin mesleki eğitime katılabilmesi için önceki yarıyıl/yıllara ait tüm derslerini başarmış olması gerekir. 
  • İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlenmekte olup ilgili kredi öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dahil edilir.
  • Öğrencilerin işletmede mesleki eğitime devam zorunluluğu bulunmakta olup, devam şartını sağlamayan öğrenciler başarısız sayılırlar. 
  • Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler işletmede mesleki eğitimlerini aynı veya farklı işletmelerde yeniden yapabilir. Tekrar alınan işletmede mesleki eğitimde devam muafiyeti verilmez.
  • İşletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerimizin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

 

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi'nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun