KARİYER GELİŞİM VE MEZUNLAR OFİSİ

Mezunlar Birliği'nin Amacı

Mezunların birbirleriyle ve öğrencilerle iletişimini güçlendirmek, üniversite ile işbirliği ve dayanışma içinde çalışmalarını teşvik etmek, aynı zamanda mezunların bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir araya gelmelerini desteklemek amacıyla çaba gösterilmektedir. Bu çerçevede, mezunların akademik ve idari birimlerle iletişim kurma olanağı bulmaları sağlanarak, üniversitenin kurumsal kimliğinin tanıtımına yönelik etkinlikleri artırmak hedeflenmektedir.

Mezunlar Birliği Neler Yapar?

 1. Öğrenci ve mezunların kurumsal aidiyetini güçlendirmek,

 2. Mezunların mesleki ve akademik gelişimlerine destek olmak,

 3. Üniversitenin kurumsal imajına katkı sağlamak,

 4. Üniversitenin ulusal ve uluslararası platformda saygın bir yer edinmesi için katkı sağlamak,

 5. Mezunların bir araya gelmesini sağlayarak sosyal ve kültürel faaliyetler organize etmek,

 6. Öğrenci konseyi ve öğrenci kulüpleri/toplulukları ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek,

 7. Mezunların kariyer gelişimlerini takip eden mezun bilgi sistemiyle ilgili veri tabanı oluşturmak ve güncellemek,

 8. Mezunları, mezun bilgi sistemine kaydolmaları için teşvik etmek,

 9. Mezunları, mezunlar birliği içinde yer almaya teşvik etmek,

 10. Mezunları, üniversiteye katkı sağlamaya teşvik etmek,

 11. Mezunlar arasında sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı arttırıcı faaliyetler yapmak,

 12. Mezunların iş hayatında başarılı olabilmelerine yönelik etkinlikler düzenlemek (kariyer yönetimi, risk ve kriz yönetimi, mesleki gelişimi, iş sağlığı ve güvenliği seminer / çalıştay programları ile yabancı eğitimi)

 13. Faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

 14. Mezunların İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmelerine destek olmak.

Mezunlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BİREN

Başkan / Rektör Yardımcısı

İsa Mustafa CENGİZOĞLU

Üye / Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi Sorumlusu

Öğr. Gör. Neslihan KARTAL

Üye / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Öykü TUFANYAZICI

Üye / Sağlık Bilimleri Fakültesi

Seda AYKANAT

Mezun Üye

Çocuk Gelişimi Anadalı 2021 yılı / Beslenme ve Diyetetik Çift Anadalı 2023 yılı Mezunu

Yasin YÜKSEKER

Mezun Üye

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2023 yılı Mezunu

Muhammet Eren EKSEN

Mezun Üye

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2023 yılı Mezunu

Selin Sibel BULUT

Mezun Yedek Üye

Psikoloji Bölümü 2022 yılı Mezunu

Furkan İŞLEYEN

Mezun Yedek Üye

Psikoloji Bölümü 2023 yılı Mezunu

Burcu Tuğba COŞKUN

Mezun Yedek Üye

Psikoloji Bölümü 2024 yılı Mezunu

 

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi'nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun