KARİYER GELİŞİM VE MEZUNLAR OFİSİ

STAJ

Ders müfredatlarında zorunlu staj bulunan bölüm/programlar;

  • Stajlar, yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esas olan, teorik eğitime ek katkı sağlayacak saha uygulamalarıdır. 
  • Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından ilgili bölüm/programın niteliğine göre belirlenir.
  • Stajların da tıpkı işletmede mesleki uygulamalar gibi AKTS kredisi bulunmakta olup ilgili kredi öğrencilerin mezuniyet kredisi hesabına dahil edilir. 
  • Yükseköğretim kurumunun uygun görüşü ile öğrenci isteğe bağlı olarak veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. 
  • Öğrencilerin stajlara devamı zorunludur ve stajlara devam şartını sağlayamayan öğrencilerin stajları başarısız sayılır.
  • Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler stajlarının tamamını ve stajda kısmen başarısız olan öğrenciler ise stajlarının başarısız oldukları kısmını tekrar almak zorundadır.
  • Staj yapan öğrencilerimizin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  • Ders müfredatlarında zorunlu stajı bulunmayan öğrencilerimiz, isteğe bağlı staj yapabilirler. Ancak isteğe bağlı staj süreleri mezuniyet kredisi hesabına dahil edilmez.

 

BiZDEN HABERLER

Kent Üniversitesi Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi'nin etkinliklerinden, en güncel haberlerden bilginiz olsun